ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Kwalifikacja ogierów do Zakładu Treningowego 2022. [autor:Agata Knopińska,data:2022-05-16 11:46:43]
 Informujemy, że w dniach 27.05. - 28.05. odbedzie sie kwalifikacja ogierów do zakładu treningowego.

Ogiery należy przywieźć w dniu 27.05. - kontakt do kierownika zakładu Justyny Stasiulewicz - 503-532-556

I etap kwalifikacji - 27.05.2022r. od godziny 14:00 do 17:00 w Sokolniku.

Ogiery sprawdzane będą pod siodłem - na hali. Jest możliwość wcześniejszego lonżowania konia przed wsiadaniem maksymalnie 15 minut.

Przy dosiadaniu ogiera dopuszczona jest pomoc max jednej osoby.

Jeźdźiec prezentuje ogiera w stępie, kłusie na liniach prostych i kołach. Prezentacja w galopie polega na poprawnym zagalopowaniu z prawej i lewej nogi, przejście do kłusa i do stępa, zatrzymanie i zsiadanie.

Ewidentna złośliwość konia (na hali lub w boksiei), próby pozbycia się jeźdźca lub oznaki agresji wobec człowieka eliminują konia z uczestnictwa w zakładzie treningowym.

Sprzęt: dopuszcza się wędzidła zgodnie z przepisami PZJ dla koni 4-letnich. Nie dopuszcza się używania wodzy pomocniczych i wytoku thiemana.

Do II etapu kwalifikacji przechodzą konie, które przeszły etap I kwalifikacji.

II etap 28.05. 

W drugim etapie ogiery zostaną poddane ocenie bonitacyjnej (ocena pokroju, postawy kończyn i ruchu) oraz ocenie zostaną poddane skoki luzem w korytarzu. 

Suma zdobytych punktów będzie decydować o kwalifikacji ogierów. 
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka