ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Walne Zebranie Członków Związku Trakeńskiego w Polsce [autor:Agata Knopińska,data:2011-07-07 22:15:49]
    Dnia 18.06.2011 roku w Dąbrówce Małej odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Trakeńskiego w Polsce. Na zgromadzeniu zostało przyjęte Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok ubiegły. Zatwierdzono Sprawozdanie finansowe za rok 2010. Przyjęta została rezygnacja Wioletty Lech z członkostwa w Zarządzie, której podziękowano za dotychczasową pracę. W wyniku głosowania nad wyborem uzupełniającym członka Zarządu, na miejsce Wioletty Lech wszedł Tomasz Siedlanowki.

Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka