ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Najlepsze młode trakeny ocenione [autor:Krzysztof Kulik,data:2010-06-30 21:49:12]
Kolejna impreza hodowlana zaplanowana na bieżący rok już za nami

           W imieniu Zarządu Związku serdecznie dziękujemy hodowcom i miłośnikom koni trakeńskich za udział w Czempionacie, szczególnie zaś właścicielom koni wystawionych do oceny porównawczej w siedmiu czempionatowych klasach. Nie wszyscy zwyciężyli - wszyscy odnieśli jednak różnego rodzaju korzyści poddając swoje konie fachowej ocenie.
          Katalog tegorocznej imprezy objął 52 konie, z których jak zwykle kilka z różnych powodów ostatecznie do Dąbrówki Małej nie dotarło. Wszystkie klasy były jednak należycie obsadzone, co pozwoliło komisji przyznać wszystkie tytuły i nagrody zgodnie z Regulaminem. Właściciele najlepszych klaczy w każdej z klas zostali nagrodzeni również mrożonym nasieniem czterech cennych ogierów niemieckich ufundowanym przez tamtejsze stacje ogierów.

           Specjalne uznanie należy się członkom tegorocznej komisji bardzo zgodnie oceniającej poszczególne konie, w sposób nie wywołujący dyskusji. Komisja pracowała w tym roku w składzie 3-osobowym – znakomitych jak zawsze w swojej pracy sędziów w osobach Raminty Sakalauskiene (Litwa) i Antoniego Pacyńskiego uzupełnił przedstawiciel Związku Trakeńskiego w Niemczech Frank Weiskirchen.

            Tradycyjne już kłopoty z przekroczeniem granicy spowodowały mocno spóźnione przybycie ekipy białoruskiej, co uniemożliwiło jej szefowi Viktarowi Malashce udział w komisji sędziowskiej – nie przeszkodziło jednak jego koniom w podwójnym zwycięstwie w klasie 2-letnich ogierów, które pomimo iż wyszły na arenę wystawową w pół godziny po zakończeniu ponad 20-godzinnej podróży z Mińska, zaprezentowały się wspaniale. Czas zmian organizacyjnych i personalnych oraz nienajlepszej koniunktury gospodarczej w krajach nadbałtyckich spowodował, iż na czempionat nie przybyły ostatecznie konie z Litwy, Łotwy i Estonii.

         Szczególne podziękowania kierujemy do Burmistrza Gminy Barczewo – pana Lecha Nitkowskiego, który z uwagą śledził całodzienne prezentacje koni by na zakończenie imprezy wręczyć ufundowaną przez siebie nagrodę honorową właścicielowi najwyżej ocenionego konia Czempionatu. Mamy nadzieję, iż zadeklarowana przez Burmistrza współpraca przy organizacji przyszłych edycji naszej imprezy pozwoli podnieść jej rangę i zapewnić jej należytą oprawę.

           Dziękując wszystkim którzy swoją pracą, czasem i pieniędzmi przyczynili się do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia imprezy zapraszamy jednocześnie wszystkich członków i sympatyków Związku do udziału w organizacji kolejnych przedsięwzięć hodowlanych.

        Już wkrótce wrześniowy przegląd hodowlany oraz kolejne edycje zakładów treningowych dla młodych koni trakeńskich …
 
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka