ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Walne Zebranie ZTwP 2010 [autor:Andrzej Grad,data:2010-04-26 20:23:18]
            Zgodnie z planem, w sobotę 24 kwietnia odbyło się w S.O. Starogard Gdański Walne Zebranie Członków Związku.Zgromadzeni przyjęli sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz na wniosek komisji podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009. Nowymi członkami Zarządu wybrano Wiolettę Lech, Justynę Stasiulewicz, Annę Szypicę i Krzysztofa Kulika.
 
              Zarząd ukonstytuuje się na najbliższym zebraniu, planowanym na początek maja. Postanowiono o powołaniu komisji mającej zająć się przygotowaniem propozycji zmian w Statucie Związku. Odznaką "Zasłużony dla Związku Trakeńskiego w Polsce" uhonorowano Przemysława Boleskiego, Tomasza Fangrata, Andrzeja Grad i Tomasza Siedlanowskiego.

               Zebranie przebiegło w sympatycznej i konstruktywnej atmosferze a wszelkie
spory miały charakter merytoryczny.
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka