ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Walne Zebranie Członków [autor:Andrzej Grad,data:2010-04-12 19:55:48]
Szanowni Państwo!
 
Zarząd Związku Trakeńskiego w Polsce zwołuje na dzień 24.04.2010r. (sobota) na godzinę 11.00 Walne Zebranie Członków.  Zebranie odbędzie się w S.O. Starogard Gdański.
 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych osób.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2009.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 8. Wystąpienie zaproszonych gości.
 9. Prelekcja Dr. Janusza Strychalskiego nt.: „Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu genetyki cech jakościowych i ilościowych u koni.”
 10. Wybory uzupełniające Członków Zarządu.
 11. Dokonanie zmian w statucie Związku.
 12. Wnioski, dyskusja i głosowanie złożonych wniosków.
 13. Zamknięcie zebrania.
 
 
        W imieniu Zarządu
             Andrzej Grad
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka