ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Przegląd hodowlany -krótkie podsumowanie [autor:Gerhard Mendel,data:2009-11-04 19:28:33]
               Bardzo ucieszyło mnie przyjacielskie zaproszenie do przeglądu hodowlanego. Chciałbym także podziękować za gościnne przyjęcie nas na miejscach przeglądowych. Atmosfera i dobra współpraca wewnątrz komisji bonitacyjnej była pomimo ogromnego nacisku czasu znakomita. Podróż ta dała mi dobre wyobrażenie o różnych hodowcach. Wszyscy hodowcy byli zaangażowani całym sercem w sprawę.
Place przeglądowe były w większości dobrze przygotowane. Prawie wszystkie przedstawione konie były dobrze zaprezentowane. Niektórym hodowcom brakuje jeszcze doświadczenia (profesjonalizmu). Szkoda, że ze względu na niewystarczające ramy czasowe nie wszystkie hodowle mogły być odwiedzone, oraz szczegółowe omówienia ocenianych koni musiały być pominięte. Godne uwagi byłoby przy planowaniu następnego przeglądu hodowlanego uwzględnienie większej ilości czasu dla omówienia tych ważnych informacji.

                     Podczas przeglądu przedstawionych zostało nam 97 koni pochodzących po 39 ogierach. Z czego tylko 20 umieszczonych jest na oficjalnej liście ogierów Związku Trakeńskiego. Osiem ogierów to ogiery pełnej krwi, dwa to angloaraby. Niestety z powodu braku czasu potomstwo po arabskim ogierze nie mogło być ocenione, nad czym osobiście ubolewam.
Najwięcej potomstwa widzieliśmy po ogierach Gluosnis xx (11), Cugnot (9), po ogierach Emis (7), Lord Oder (7) oraz Winword xx (7), Saganek xo (6), także po Ajbek i Czarczaf- każdy po 4.
Najlepiej ocenione było potomstwo po ogierze Emis ze średnią punktów 53,64 , drugie miejsce zajął ogier Lord Oder ze średnią ocen 51,57 , miejsce trzecie ogier Komfortas ze średnią 51,25. Potomstwo po ogierach (krwi specjalnej) Gluosnis xx ocenione było średnio na 49,2pkt. oraz Saganek xo na 48,5pkt. Średnia ocen całej ocenianej stawki -47,5.

                Bardzo dobre wrażenie wywarł na mnie ogier Emis, który swój świetny typ oraz znakomity ruch przekazuje dalej na potomstwo.
                Potomstwo po ogierze Lord Oder urzeka dobrym fundamentem oraz bardzo dobrym kłusem.
Komfortas przekonuje poprzez ruch oraz typ.
                Gluosnis przekazuje na potomstwo swój dobry ruch w stępie, kłusie i galopie.
                Potomstwo Saganka urzeka przede wszystkim dobrym typem oraz b. dobrym kłusem.

Na zakończenie życzę wszystkim hodowcom dużo szczęścia i sukcesów w ich hodowli.

 
Wasz
Gerhard Mendel
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka