ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
III Trakeński Test 100 dniowy dla ogierów - Tomasz Siedlanowski [aktualizacja:19.02.2010]
            W dniach 10 i 11 października 2009 roku zakończył się egzaminem test po 100 dniach treningu w Zakładzie Treningowym Starogard Gdański. Był to już trzeci z testów ogierów organizowanych przez ZTwP oraz trzecia próba stacjonarna , po dwóch próbach dzielności klaczy , w SO Starogard Gdański. Oceniali przyszłe reproduktory : kierownik ZT - Mirosław Pałkowski , jeździec testowy – Jerzy Krukowski oraz Międzynarodowa Komisja Trakeńska w następującym składzie : Dieter Trepkau – przedstawiciel Trakehner Verband , Arunas Jurgaitis – przedstawiciel Zwiazku Trakeńskiego Litwy , Adam Jończyk , Zbigniew Witkowski oraz Tomasz Siedlanowski – przewodniczący komisji .

Dzień I
         Pierwszego , pogodnego dnia Komisja dokonała bonitacji wszystkich ogierów zakładowych oraz ogiera Dzień Dobry TS po Apogej , który wg Trakeńskiego Programu Hodowlanego , dzięki wynikom w MPMK w Ujeżdżeniu spełnił warunki wpisu do Trakeńskiej Księgi Hodowlanej . Najlepsze oceny bonitacyjne po ruchu na trójkącie , płycie i ruchu luzem w hali uzyskały : Kasim po Gluosnis xx , Odyn po Ałtaj i Rakoczy po Sixtus .W duchu porozumienia z PZHK i kompatybilnosci zakładów treningowych dla ogierow Komisja dokonała także oceny w 100 punktowej skali PZHK. Po bonitacji ogiery przystąpiły do właściwego egzaminu skacząc w korytarzu i tu najlepiej zaprezentowały się : Puaro po Cugnot , Magnus po Ajbek i Kasim po Gluosnis xx. Hala w Starogardzie jest mała i konie miały pewne trudności w zaprezentowaniu wszystkich umiejętności ale Komisja zgodnie orzekła , iż większość ogierów skakała dobrze .Następnymi ocenianymi elementami próby była praca pod siodłem – w stępie , kłusie , galopie oraz skoki pod jeźdźcem . Poprzedzające egzamin ulewy niestety spowodowały , iż na placu stała woda i konie pokazywały się na bardzo złym podłożu – te elementy testu zgodnie ocenione zostały przez Komisje jako najsłabsze. Podczas pracy koni w zastępach można było niestety zaobserwować dość znaczne różnice w umiejętnościach jeźdźców – jest to bolączką powszechną we wszystkich ZT w Polsce i to należałoby w przyszłości poprawić.
             Najlepszymi w stępie pod siodłem były : Magnus po Ajbek , Rakoczy po Sixtus , Afekt po Ałtaj , Jawor po Apogej. Najlepsze noty za kłus pod siodłem otrzymały : sp Likier po Mariot, Poaro po Cugnot , Afekt po Ałtaj. Galop pod siodłem najbardziej podobał się Komisji w wykonaniu ogierów : sp Likier po Mariot , Odyn po Ałtaj , Rakoczy po Sixtus. Skoki parkurowe w ocenach Komisji zdominowane były przez Puaro po Cugnot , sp Likier po Mariot i Magnus po Ajbek.

Dzień II
           Drugi , deszczowy dzień egzaminu rozpoczął się od próby wyjaśnienia nieporozumienia podczas bonitacji ogiera Puaro. Korzystając z uprawnień przewodniczącego poprosiłem Komisje o rozważenie możliwości ponownego zbonitowania tego konia. Nieporozumienie wynikało z nieświadomości członków Komisji o wprowadzonym 1.06.2009 roku zapisie dotyczącym minimalnego wzrostu w programie hodowlanym ZTwP różnym od Trakehner Verband. W Niemczech minimalny wzrost ogiera to 162 cm a w nowym obowiązującym Trakeńskim Programie Hodowlanym 160 cm. Komisja po dyskusji zgodnie postanowiła ponownie zbonitować Puaro po próbie crossowej i tak też uczyniła. Ocena galopu wytrzymałościowego przysporzyła jurorom najlepszych wrażeń – pomimo padającego deszczu i śliskiego podłoża właściwie wszystkie konie bardzo dobrze galopowały ( 2,5 km ) oraz skakały terenowe przeszkody. Wszystkie oceniane konie pokonały dystans w normie czasu , nie było odmów i zawahań a kilkanaście minut po przegalopowaniu tego dość trudnego technicznie crossu wyglądały i poruszały się całkiem „ świeżo ”. Oglądanie trakenów na próbie terenowej to niewątpliwie najmocniejszy akcent w ZT Starogard Gdański. Najwyższe noty uzyskały : Afekt po Ałtaj , Kasim po Gluosnis xx oraz Puaro po Cugnot i Rakoczy po Sixtus.
             Po podsumowaniu ocen Kierownika Zakładu gdzie najwyższe oceny uzyskały Afekt , Kasim , Magnus i Puaro z notami jakie wystawił jeździec testowy – przydatność do ujeżdżenia : Puaro , Rakoczy , sp Likier ; przydatność do skoków : Afekt oraz Kasim , Magnus , Rakoczy ; za jezdność : Jawor , Puaro , Rakoczy oraz pozostałych not wystawionych przez Trakeńską Komisję obliczono metodą indeksową wartości poszczególnych indeksów.
             Zwycięzcą ZT Starogard Gdański został pochodzący z linii Damphrossa , z rodziny żeńskiej O – Parada 1937 , ogier Puaro po Cugnot od Wallada po Kondor , hodowli Miroslawa Kulpińskiego , własności Katarzyny Ziemann – po obniżeniu za wiek ( trzy dni !!! ) wyników o 5% – IO 123, IS 115, IU 121. Puaro to bardzo dobry użytkowo ogier , należy oczekiwać na potwierdzenie tej opinii w sporcie i życzyć powodzenia.
            Miejsce drugie z indeksami obniżonymi o 5% za wiek zajął Rakoczy po EH Sixtus od Rawka po Sir Schostakovich xx , hodowli i własności Andrzeja Grada. Rakoczy jest reprezentantem wspaniałej linii ogiera Burnus AA , rodziny żeńskiej S Rewia pozn. 1944. Koń ten dobrze pokazywał się w czempionatach trakeńskich , w roku ubiegłym zakwalifikował się do MPMK w WKKW – interesujący , kary , sportowy ogier z klasycznym , niemieckim połączeniem Sixtus / Sir Schostakovich xx.. Indeksy Rakoczego – IO 117, IS 112, IU 120 .
          Trzecie miejsce oraz indeksy umożliwiające wg programu hodowlanego uznanie do hodowli trakeńskiej należą do ogiera Kasim po Gluosnis xx od Kamelia po Wiec pochodzącego z rodziny żeńskiej O Kontuzja 1942 , hodowli i własności Andrzeja Przeczewskiego. Ten kasztanowaty ogier jest drugim z synów , bardzo dobrego , litewskiego folbluta Gluosnis , który zasłużył na uznanie w hodowli . Bardzo poprawny exterierowo koń podobał się także oceniającym pod względem użytkowym – jego indeksy to : IO 117, IS 119, IU 105 .
             Zgodnie z obowiązującym Trakeńskim Programem Hodowlanym zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze trzy ogiery posiadające indeksy powyżej 100 będą mogły być uznane ( po decyzjach Komisji Hodowlanej i Zarządu ZTwP ) do hodowli na pięć lat - warunkowo ( patrz TPH ) i są to : dwaj synowie ogiera Ałtaj – Afekt oraz Odyn , hodowli i własności SK Liski oraz Magnus po Ajbek hodowli i własności Andrzeja Przeczewskiego. Ogiery te były czołówką zakładu w niektórych elementach testu i wśród tej stawki koni w opinii sędziów zasłużyły na czasowe uznanie. Indeksy Afekta – IO 106, IS 118, IU 103, Odyna – IO 104, IS 102, IU 106, Magnusa – IO 103, IS 116, IU 91.
Podsumowując III Trakeński Zakład Treningowy Komisja pochwaliła organizatorów – SO Starogard Gdański za dobre przygotowanie testu oraz koni do tej próby , zgodnie zaaprobowała wyniki bonitacji i wartości uzyskanych indeksów a we wnioskach umieściła zapis o wspólnym z PZHK testowaniu koni w przyszłości.

  wyniki.xls
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka