ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Dopłaty do pastwisk, czyli Ministerstwo dotrzymało słowa! [aktualizacja:19.03.2009]
        Jeszcze niedawno kiedy okazało się, że hodowcy koni z uwagi na przepisy unijne otrzymać mają znacznie pomniejszone dopłaty do użytkowanych pastwisk, sprawa wyglądała na przesądzoną. Moje spotkanie w tej sprawie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Markiem Zagórskim zakończyło się co prawda obietnicą, że pracują nad tą sprawą i zrobią co tylko w ich mocy, ale obietnicę tę uznałem za raczej kurtuazyjną. Nie miałem racji!!!
 
         Otrzymałem informację, że bodajże 13 marca podpisane zostało rozporządzenie, w którym hodowla koni objęta została tzw. płatnością zwierzęcą. Dla uzyskania dopłat należy złożyć wniosek o płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych przeznaczonych na paszę.

         Jeżeli hodowca złożył w 2006 r. wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych i przyznano mu płatność uzupełniającą do trwałych użytków zielonych, a także w okresie referencyjnym (tj. od 1.04.2005 do 31.03.2006) posiadał konie wpisane do rejestru, to płatność uzupełniającą w roku 2007 otrzyma. Ubiegający się o płatność uzupełniającą powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego rejestr (wystawcy paszportu) o zaświadczenie w zakresie ilości posiadanych koni. Stan koni liczony jest na dzień, w którym był on najwyższy w okresie referencyjnym. Wielkość płatności zostanie wyliczona z zastosowaniem tzw. Dużych Jednostek Przeliczeniowych i w naszym przypadku koń to 0,8 jednostki przeliczeniowej. Dopłata przysługuje do powierzchni wyliczonej jako iloraz liczby koni przeliczonych na wspomniane DJP i współczynnika 0,3 (cokolwiek miałoby to znaczyć...). Tak wyliczona powierzchnia nie może być większa od powierzchni do której przysługiwały płatności płatności uzupełniaj±ce w roku 2006.

            Powyższą informację traktować należy jako nieoficjalną i potwierdzenia jej szukać w Dzienniku Ustaw nr 46 z 15.03.2007, który ukaże się niebawem. Jest ona jednak na tyle pewna, że już teraz hodowcy koni mogą wysyłać do Ministerstwa podziękowania

Andrzej Grad
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka