ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
Badania DNA [aktualizacja:31.01.2009]
              Zarząd Związku Trakeńskiego w Polsce podjął uchwałę o tworzeniu bazy danych DNA dla genetycznej kontroli pochodzenia koni rasy trakeńskiej. W związku z powyższym, wszystkie osobniki wpisane do ksiąg hodowlanych muszą mieć przeprowadzone odpowiednie badania. Badania DNA prowadzi Laboratorium Markerów Genetycznych u Koni Akademii Rolniczej w Poznaniu. Więcej informacji tutaj.
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka